Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA
NATAŠA JOVOVIĆ2x1
19B+2P

Nova objava - 09.10.2020 09:11

Pitanja za završni ispit (sa pitanjima za kolokvijume)

Nova objava - 03.10.2019 22:55

Nova objava - 18.12.2017 15:30

Rezultati popravnih testova 07.01.2018 23:08