UVOD U LINGVISTIKU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA
NATAŠA JOVOVIĆ2x1
19B+2P