Filološki fakultet

Pitanja za završni ispit (sa pitanjima za kolokvijume)
Pitanja za završni ispit iz Uvoda u opštu lingvistiku

(Napomena: Studenti koji nijesu položili jedan ili oba kolokvijuma odgovaraće i na pitanja iz gradiva koje je bilo obuhvaćeno njime/njima.)

 1. Sintaksa, sintagmatika
 2. Sintaksa rečenice
 3. Rečenični elementi
 4. Analiza diskursa
 5. Pragmatika, govorni činovi
 6. Funkcionalno raslojavanje jezika
 7. Socijalno raslojavanje jezika
 8. Individualno i teritorijalno raslojavanje jezika
 9. Lingvostilistika
 10. Retorika  

Pitanja za 1. kolokvijum  

 1. Lingvistika i njene discipline
 2. Odnos lingvistike i filologije
 3. Definicija jezika
 4. Funkcije jezika
 5. Osnovna obilježja jezika
 6. Jezik i mišljenje
 7. Jezik i govor
 8. Porijeklo i razvoj jezika
 9. Pismo i njegove vrste
 10. Glagoljica, ćirilica i latinica
 11. Teorije o porijeklu jezika
 12. Tipovi jezičke srodnosti
 13. Genealoška klasifikacija jezika
 14. Indoevropska jezička porodica
 15. Korjenski tip jezika
 16. Aglutinativni tip jezika
 17. Flektivni tip jezika
 18. Polisintetički tip jezika
 19. Jezičke univerzalije
 20. Jezički znak
 21. Jezik kao sistem znakova

Pitanja za 2. kolokvijum  

 1. Fonetika i fonologija
 2. Glasovi – akustičke vrijednosti
 3. Vokali
 4. Konsonanti
 5. Sonanti
 6. Fonema i alofon
 7. Odnos foneme i distinktivnog obilježja
 8. Prozodija
 9. Glasovne promjene i glasovni zakoni
 10. Ortografija i ortoepija
 11. Morfologija i odnos morfeme i riječi
 12. Tipovi morfema
 13. Gramatička kategorija roda i broja
 14. Gramatička kategorija padeža
 15. Gramatička kategorija lica
 16. Glagolske gramatičke kategorije vremena i načina
 17. Gramatička kategorija gl. roda
 18. Gramatička kategorija gl. vida
 19. Promjenljive vrste riječi
 20. Nepromjenljive vrste riječi
 21. Morfološki principi
 22. Leksikologija i njene discipline
 23. Podjela leksike po prostiranju, starini, porijeklu i upotrebi
 24. Leksička semantika
 25. Leksičko-semantičke kategorije
Broj posjeta : 99

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.