ITALIJANSKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ
CVIJETA BRAJIČIĆ