SAVREMENI SRPSKI JEZIK4-TVORBA RIJEČI S PRAK.RADOM


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
5B+2S+1P
DRAGA BOJOVIĆ2x1
5B+2S+1P

Nova objava - 22.04.2021 09:38

Nova objava - 16.04.2021 14:00

Nova objava - 15.04.2021 19:01

Nova objava - 09.04.2021 07:50

Nova objava - 01.04.2021 15:08

Nova objava - 25.03.2021 12:27