Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. koriste napredne gramatičke vještine u govoru i pisanju, 2. koriste se bogatim vokabularom iz oblasti humanističkih nauka, 3. pišu na zadate teme iz oblasti humanističkih nauka, 4. prevode tekstove iz oblasti humanističkih nauka, 5. razgovaraju o važnim istorijskim temama iz oblasti humanističkih nauka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ

Nova objava - 21.09.2020 ENGLESKI JEZIK IV-REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

Engleski jezik IV VJEZBE - 15.05.2020 09:35

Nova objava - 14.05.2020 15:44 ENGLESKI JEZIK IV (PREDAVANJE PREKO ZOOM APLIKACIJE)

Nova objava - 07.05.2020 13:24 ENGLESKI JEZIK IV (PREDAVANJE PREKO ZOOM APLIKACIJE)

Engleski jezik IV VJEZBE - 06.05.2020 21:16

Nova objava - 22.04.2020 10:51 ENGLESKI JEZIK IV