Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: • opiše društveno-istorijske i kulturološke okolnosti u Rusiji kraja 19. i prve polovine 20. vijeka • identifikuje i uporedi najznačajnije poetske škole i predstavnike ruskog modernizma i ruske avangarde, nabroji i opiše najuticajnije filozofske koncepcije • prepozna i razlikuje estetičke, filozofske, sociološke i ideološke slojeve književnih djela • uočava specifične crte fenomena ruske emigrantske književnosti • interpretira književne tekstove dekodirajući njihove intertekstualne i interdisciplinarne veze sa drugim djelima iz ruske i svjetske kulturne baštine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija