RUSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA,LEKSKOGRAF ,FRAZOLOG


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
8B+1S+2P
ANA PEJANOVIĆ2x1
8B+1S+2P