RUSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA,LEKSKOGRAF ,FRAZOLOG


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
4B+2S+4P
ANA PEJANOVIĆ2x1
4B+2S+4P

Poziv za predavanje

Vjezbe preko Zoom aplikacije

Online nastava - termin

Online nastava - Materijal (predavanja)

Online nastava - Materijal (vježbe)

Online nastava - Materijal (predavanja)