Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
7B+1P
ANA PEJANOVIĆ2x1
7B+1P

Zaključne ocjene