SRPSKI JEZIK - FONETIKA I FUNKCIONALNI STILOVI


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KRIVOKAPIĆ
MILENA BURIĆ