ENGLESKA KNJIŽEVNOST KLASICIZMA I SENTIMENTALIZMA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit student: - upoznaje se sa književnošću i kulturno-istorijskim prilikama u Engleskoj u 18. vijeku, tj. u doba klasicizma i sentimentalizma; - poznaje društveno-istorijski kontekst Engleske 18. vijeka, te osnovne filosofsko-političke trendove Doba Razuma/Prosvetiteljstva; - imenuje najznačajnije pisce i djela perioda Neoklasicizma; - kontekstualizuje djela najistaknutijih pisaca engleskog klasicizma; je u stanju da izdvoji glavna estetska, epistemološka i politička obilježja Racionalizma i (Neo)klasicizma; - samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi Neoklasicizma u Engleskoj; - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u osamneaestovjekovne izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija, prevashodno društveno-istorijsku i kulturološku uslovljenost nastanka i popularizacije romanesknog žanra u Engleskoj; - osposobljava se za dalji samostalan rad na sadržajima iz istog perioda i kompetentnu upotrebu relevantnih štampanih i elektronskih izvora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BRATIĆ
GORDANA KUSTUDIĆ

E-index - 13.02.2023 20:18

Rezultati avgust - 22.09.2020 17:34

Rezultati nakon pregleda radova 13.09.2018 14:16

Avgustovski rok rezultati - 06.09.2018 19:49

Nova objava - 06.09.2018 19:48

Prijedlog ocjena - 30.01.2018