ENGLESKA KNJIŽEVNOST ROMANTIZMA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit student bi trebalo da je: - upoznat društveno-istorijskim kontekstom Engleske prve polovine 19. vijeka, te osnovnim filosofsko-političkim trendovima toga doba; - imenuje najznačajnije pisce i djela perioda romantizma i kontekstualizuje djela najistaknutijih pisaca engleskog romantizma; - prepoznaje glavna estetska, epistemološka i politička obilježja romantizma i samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi romantizma u Engleskoj; - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u romantičarske izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija; - demonstrira sposobnost pismene artikulacije vlastitih razmišljanja, ideja i stavova, a u vezi sa proučavanim periodom i oslanjajući se na stečena znanja, kao i vještine etičkih ispravnog korišćenja izvora/literature.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BRATIĆ
GORDANA KUSTUDIĆ

Rezultati avgust - 24.09.2020 21:59

VAŽNO!!!!- 24.09.2020 18:24

Rezultati - 21.09.2020 10:18

Rezultati finalno - 18.06.2018 13:14

PREDLOG OCJENA - 26.06.2017 11:30

REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA (BEZ PRISUSTVA) - 25.06.2017 19:14