Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjeni pravila za građenje pasiva u njemačkom jeziku; 2. Upotrebljava imperativske rečenice; 3. Razlikuje upotrebu učtivih i neučtivih formi komunikacije u njemačkom jeziku; 4. Upotrebljava pokazne i upitne članove (dies, welch, was für ein itd.) u svim padežima; 5. Upotrebljava usmeno i pismeno različite vrste zavisnih rečenica, kao i izraza i fraza u odgovarajućim kontekstima (telefonski razgovori, poruke na telefonskoj sekretarici, pozivnice, pisma, imejlovi itd.).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SABINA OSMANOVIĆ
SEMRA HUSOVIĆ

Drugi rok_Njemacki 6

KOLOKVIJUM u ljetnjem semestru 2020.

Nova objava - 21.04.2020 15:26

Drugi strani jezik 6 - njemački ONLINE

Drugi strani jezik 6 - njemački VJEŽBE

Rezultati popravnog kolokvijuma + poeni tokom semestra