POSLOVNA KOMUNIKACIJA S PROJEKTNIM RADOM


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ2x1
12B+6S
SAŠA SIMOVIĆ2x1
12B+6S