Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA POPOVIĆ2x1
3S+7P
MARJANA ĐUKIĆ2x1
2B+3S+5P