Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit student bi trebalo da je: - upoznat društveno-istorijskim kontekstom Engleske prve polovine 19. vijeka, te osnovnim filosofsko-političkim trendovima toga doba; - imenuje najznačajnije pisce i djela perioda romantizma i kontekstualizuje djela najistaknutijih pisaca engleskog romantizma; - prepoznaje glavna estetska, epistemološka i politička obilježja romantizma i samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi romantizma u Engleskoj; - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u romantičarske izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija; - demonstrira sposobnost pismene artikulacije vlastitih razmišljanja, ideja i stavova, a u vezi sa proučavanim periodom i oslanjajući se na stečena znanja, kao i vještine etičkih ispravnog korišćenja izvora/literature.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija