Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x2
95B+1S+15P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
95B+1S+15P