Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Koristi raznovrsne postupke i metode za uspješno prevođenje tekstova koji pripadaju različitim književnim žanrovima, u oba smjera (E-C i C-E); 2. Pravilno primjenjuje bazična znanja iz teorije prevođenja, naročito ona koja se odnose na specifičnosti književnog prevođenja i razlike u odnosu na prevođenje stručnih tekstova; 3. Analizira, upoređuje i argumentovano komentariše sopstvene i tuđe prevode književnih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik; 4. Prevodi starije prozne tekstove, nastale prije više decenija ili vjekova na angloameričkom jezičkom području; 5. Prevodi književnost za djecu, uz uvažavanje svih specifičnosti njenog oblika, ciljne grupe, funkcije i izražajnih izbora; 6. Prevodi književnu kritiku, pripovjetke, odlomke iz romana, prepoznavajući njihova dublja stilska i poetička obilježja i kreirajući ekvivalentna rješenja u ciljnom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ĆETKOVIĆ2x1
13B+19S+11P
VANJA VUKIĆEVIĆ GARIĆ2x1
13B+19S+11P