Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ĆETKOVIĆ2x1
14B+12S+11P
VANJA VUKIĆEVIĆ-GARIĆ2x1
14B+12S+11P