Sanja Ćetković


Sanja Ćetković
Šifra: 191249
Prezime i ime: Sanja Ćetković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 70 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1JEZIK STRUKE I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 80 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2JEZIK STRUKE II0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 10 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SEMINARSKI RAD IZ JEZIKA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sanja ĆetkovićThe language of police reports: A quest for precision or a bureaucratic exercise of language degradation Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación
Opširnije