Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi: Nakon što student/kinja položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni stečena jezička znanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenih planom i programom predmeta Ruski jezik VI; 2. Izgradi sopstveni stav o značaju korelacija jezičkih i književnih znanja; 3. Samostalno pismeno i usmeno izlaže na određenu temu iz domena ruskog jezika kao stranog kao i da razvija čitalačka interesovanja i podiže na viši nivo jezičke vještine i navike (slušanje, čitanje, pisanje i govorenje); 4. Tumači i obrađuje ruske književne tekstove, uspješno i valjano vrši njihovu morfološko-sintaksičku analizu i daje adekvatna leksička pojašnjenja; 5. Integriše ciljeve iz oblasti ruskog jezika i ruske književnosti; 6. Primijeni postupke koji razvijaju jezičku kompetenciju i kreativnost u domenu izučavanja ruskog jezika kao stranog

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x1
3B+6S+2P
MARINA KOPRIVICA2x1
3B+6S+2P