Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEMRA HUSOVIĆ1x1
8S+8P
SABINA OSMANOVIĆ2x1
10B+8S+8P