Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna, pročita i prevede odlomak bilo kog teksta književnog djela iz korpusa koji je u okviru američke književnosti ponuđen; 2. Samostalno napiše esej i izradi seminarski ili diplomski rad o glavnim pravcima američke književnosti, najznačajnijim predstavnicima i njihovim najznačajnijim djelima; 3. Procijeni vrijednost književnog teksta na osnovu njegovih formalnih i estetskih kvaliteta; 4. Vrednuje književne pravce i rodove i objasni postojanje različitih formi, vršeći poređenje sa komercijalnim žanrovima; 5. Analizira kritičke tekstove i povezuje ih sa tokovima savremene književnoteorijske misli; 6. Integriše ciljeve nastavnih oblasti: jezik i književnost.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BATRIĆEVIĆ2x1
30B+16S+21P