Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student/kinja bi trebalo da: 1. Prepoznaje i pravilno upotrebljava ograničen broj sintaktičkih struktura i jednostavnih gramatičkih oblika. 2. Ostvaruje komunikaciju na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno praveći duže pauze koje studentu pomažu da shvati značenje. 3. Razumije veoma kratak usmni tekst u vezi sa poznatim temama i veoma kratke i jednostavne pisane tekstove o temama iz neposrednog okruženja čitajući rečenicu po rečenicu. 4. Piše kratke i jednostavne tekstove služeći se jednostavnim izrazima i prostim rečenicama o temama koje su obrađivane tokom nastave.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
36B+14P
DEJA PILETIĆ2x1
39B+15P

Rezultati - 2. septembarski rok

Nastavak održavanja nastave putem ZOOM-a

Nova objava - 16.06.2018 21:36