ENGLESKA KNJIŽEVNOST I -SREDNJI VIJEK


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. ovlada kanonskim tekstovima engleske srednjovjekovne književnosti – Beovulf-om, Kanterberijskim pričama i dr. – te da bude kadar registrovati njihov uticaj na svaki naknadno izučavani metatekst u narednim semestrima; 2. zadobije sposobnost raspoznavanja stihova engleske srednjovjekovne poezije; 3. stekne uvid kroz izučavana djela u evoluciju literarnog jezika, stila i elemenata, kao i univerzalnih humanističkih tema; 4. dotjera vještinu analiziranja književnog teksta; 5. unaprijedi vještinu pisanja eseja; 6. bude upućen u hiljadogodišnju istorijsku pozadinu engleske srednjovjekovne književnosti, od dolaska germanskih plemena na britansko tle u drugoj polovini V do stupanja dinastije Tjudor na čelo Engleske u drugoj polovini XV vijeka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ2x2
77B+1S+12P
JANKO ANDRIJAŠEVIĆ2x1
77B+13P