ENGLESKI JEZIK 2-FONOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. uoče i opišu razlike između formalnog govora i neformalne, svakodnevne konverzacije; 2. identifikuju i analiziraju glasovne promjene; 3. identifikuju, analiziraju i koriste jake i slabe oblike unutar seta funkcionalnih (gramatičkih) riječi; 4. dijele riječi na slogove, kao i da opisuju i analiziraju elemente i strukturu sloga; 5. primijene osnovne principe akcentovanja i akcentuju proste, izvedene i složene riječi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA VUKASOJEVIĆ2x1
80B+44P
2x1
80B+44P