ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 - RENESANSA I RESTAURACIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se upozna sa ključnim djelima engleske književnosti renesanse i restauracije – Utopijom, Hamletom, Izgubljenim rajem i dr. – i ustanovi njihov značaj; 2. se upozna sa glavnim predstavnicima epohe; 3. ovlada sposobnošću prepoznavanja i identifikovanja stihova engleske poezije ovog perioda; 4. dalje unaprijedi vještinu pisanja eseja; 5. stekne praksu u debatama strogo definisanog predmeta i strukture; 6. bude upućen u kulturno-istorijsku pozadinu engleske renesanse i restauracije (16-18. vijek).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ1x1
80B+16P
JANKO ANDRIJAŠEVIĆ2x1
80B+16P