SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.2


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije suštinu i uoči specifične informacije u izlaganju, razgovoru, najavi, vijestima, uputstvima i sl. na standardnom engleskom jeziku o poznatim temama u raznolikim kontekstima, te da prepozna stavove i raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Ostvari komunikaciju - uz prihvatljiv izgovor i intonaciju - korišćenjem odgovarajućeg registra i pravilne leksike i gramatike na poznate teme. 3. Razumije temu, ton, jezički registar složenijeg pisanog teksta, uoči bitne činjenice u tekstu koji sadrži poznatu leksiku i gramatiku, te da prepozna implicirana značenja takvog jezičkog iskaza; objasni semanticka polja zadatog leksickog/jezickog korpusa parafraziranjem i navodjenjem sinonima i/ili antonima. 4. Rješava probleme leksičke prirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi u kontekstu, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevodjenju engleskih tekstova. 5. Pravilno strukturiše tekst paragrafa jasno povezujući ideje, koristeći odgovarajući : registar, jezičke/gramatičke strukture, vokabular, pravilnu interpunkciju i pravopis; identifikuje i objasni gramatičke pojedinosti iz oblasti imenica (broj, rod, padež), kongruencije (subjekat-glagol) i člana.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ2x2
81B+40P
OKSANA RAIČEVIĆ2x2
81B+40P
PETAR BOŽOVIĆ2x2
81B+40P
MILENA MRDAK2x1
81B+40P

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36

Kolokvijum iz pismenih vježbi