Marina Babić


Marina Babić
Šifra: 191324
Prezime i ime: Marina Babić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.10 x 02 x 20 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1JEZIK STRUKE I0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.20 x 02 x 20 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2JEZIK STRUKE II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor