Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ

jezik struke I, Obrada teksta -- poziv za casove 24. 12. Nova objava - 23.12.2020 14:24

Jezik struke I, Obrada teksta -- XIII sedmica nastave Nova objava - 19.12.2020 21:35

Pismene i usmene vježbe: informacija o kolokvijumu

Jezik struke I, Obrada teksta -- XII sedmica nastave Nova objava - 11.12.2020 12:11

Jezik struke I, Obrada teksta -- XI sedmica nastave Nova objava - 04.12.2020 15:37

Jezik struek I, Obrada teksta - X sedmica nastave Nova objava - 26.11.2020 20:04