Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije suštinu i uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene - informacije u izlaganju, razgovoru, vijestima i sl. na standardnom i nestandardnom engleskom jeziku o opštimi sa strukom povezanim temama širokog dijapazona, te precizno prepozna stavove, raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Učestvuje u razgovoru/debati/prezentaciji na engleskom jeziku- uz izgovor i intonaciju blisku izvornom govorniku - korišćenjem odgovarajućeg registra, leksike i gramatike. 3. Razumije suštinu, ton i jezički registar složenog pisanog teksta o opštim i sa strukom povezanim (morfo-sintaksičkim, fonetsko-fonološkim, semantičkim i metodičkim) temama širokog opsega i u njemu uoči specifične – i eksplicitno i implicitno navedene – činjenice. 4. Objasni/prevede semantička polja gramatičkog korpusa širokog opsega. 5. Rješava probleme leksičkeprirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevođenju sa engleskog i na engleski jezik književnih i neknjiževnih tekstova. 6. Pravilno napiše i strukturiše disertaciju/ tezu/ članak, pritom koristeći odgovarajući akademski jezički stil. Pravilno strukturiše tekst esejana opšte i akademske teme jasno povezujući ideje i koristeći odgovarajući: o registar, o jezičke/gramatičke strukture, o vokabular, o pravilnu interpunkciju i o pravopis. 7. Identifikuje i/ili objasni/prevede gramatičke pojedinosti u specifičnim i opštim kontekstima iz oblasti promjenljivih i nepromjenljivih vrsta riječi, kongruencije (subjekat-glagol) i finitnih i nefinitnih imenskih, odnosnih i priloških klauza.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA IVANOVIĆ
JELENA MRKAIĆ
MARINA BABIĆ

jezik struke I, Obrada teksta -- poziv za casove 24. 12. Nova objava - 23.12.2020 14:24

Jezik struke I, Obrada teksta -- XIII sedmica nastave Nova objava - 19.12.2020 21:35

Pismene i usmene vježbe: informacija o kolokvijumu

Jezik struke I, Obrada teksta -- XII sedmica nastave Nova objava - 11.12.2020 12:11

Jezik struke I, Obrada teksta -- XI sedmica nastave Nova objava - 04.12.2020 15:37

Jezik struek I, Obrada teksta - X sedmica nastave Nova objava - 26.11.2020 20:04