Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Koristi raznovrsne postupke i metode za uspješno prevođenje tekstova koji pripadaju različitim proznim žanrovima; 2. Pravilno primjenjuje stečena znanja iz teorije prevođenja, naročito ona koja se odnose na specifičnosti književnog prevođenja i razlike u odnosu na prevođenje stručnih tekstova; 3. Analizira, upoređuje i argumentovano komentariše sopstvene i tuđe prevode književnih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik, kao i objavljene prevode sa crnogorskog/srpskog/hrvatskog/bosanskog na engleski jezik; 4. Prevodi starije prozne tekstove, nastale prije više decenija ili vjekova na angloameričkom jezičkom području; 5. Prevodi književnost za djecu, uz uvažavanje svih specifičnosti njenog oblika, ciljne grupe, funkcije i izražajnih izbora; 6. Prevodi dramske tekstove, pripovjetke, odlomke iz romana prepoznavajući njihova dublja stilska i poetička obilježja i kreirajući ekvivalentna rješenja u ciljnom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija