PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Primjenjuje usvojena znanja o specifičnostima prevođenja poezije kao književnog roda, uvažavajući ključne formalne i versifikacione odlike odabranih pjesama; 2. Uspješno prevodi pjesme različite dužine i stilskih karatkteristika, kako rimovane, tako i one napisane u slobodnom stihu; 3. Prevodi savremenu i stariju poeziju (renesansnu, viktorijansku, itd) napisanu na engleskom jeziku; 4. Argumentovano analizira različite prevode pjesama, komentarišući prevodilačke postupke i izbore; 5. Uspješno odrađuje sinhronizciju sa posebnim fokusom na mjuzikle & animirane dugomtražne filmove. 6. Uspješno prevodi tekstove iz oblasti književne teorije i književne kritike; 7. Prepoznaje i primjenjuje osnovne filozofsko-teorijske koncepte i stavove iz referentne literature u vezi sa književnim prevođenjem; 8. Piše eseje i seminarske radove iz oblasti teorije i filozofije književnog prevođenja, ilustrujući teoriju primjerima iz sopstvene i tuđe prevodilačke prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA NENEZIĆ2x1
2S
PETAR BOŽOVIĆ2x1
2S
VANJA VUKIĆEVIĆ GARIĆ1x1
2S

1. sedmica - poziv za Zoom - 18.02.2021 12:57

Nova objava - 14.05.2020 14:18

Nova objava - 07.05.2020 14:52

Materijal za vježbe

Nova objava - 30.04.2020 22:03

Vjezbe (Zoom)