VJEŽBE PREVOĐENJA( KRITIKA I KULTURA) II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog ispita, student će moći da: 1. prevodi tekstove iz oblasti humanističkih nauka (filozofija, pedagogija, psihologija), politike, turizmologije, kao i tekstove reklama i jezik medija; 2. prepozna i klasifikuje prevodilačke probleme ekvivalencije u tekstovima iz pomenutih oblasti kritike i kulture; 3. rješava prevodilačke probleme ekvivalencije shodno kontekstu u tekstovima iz pomenutih oblasti kritike i kulture; 4. argumentovano analizira i komentariše sopstvene i tuđe prevode sa engleskog na crnogorski jezik, kao i objavljene prevode sa crnogorskog/ srpskog/ hrvatskog/ bosanskog na engleski jezik, a iz pomenutih oblasti kritike i kulture; 5. vlada stručnom terminologijom iz oblasti humanističkih nauka(filozofija, pedagogija, psihologija), politike, turizmologije, kao i reklama i medija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA ĐURČEVIĆ

Rezultati ispita, ukupni poeni

Link i materijal za nastavu (XV sedmica - 20.05.2020.)

Link i materijal za nastavu (XIV sedmica - 15.05.2020.)

Link i materijal za nastavu (XIII - 08. 05. 2020.)

Zoom meeting II - 29.04.2020, 15:30

Link za kolokvijum za 29.04.2020

Materijal za prevod - 08.04.2020 12:04

Materijal za prevod - 01.04.2020 18:00

Materijal za prevod - 25.03.2020 15:08