DIDAKTIKA-TEORIJA OBRAZOVANJA I NASTAVE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: • objašnjava osnovne didaktičke pojmove i kategorije; • procjenjuje ulogu i značaj osnovnih faktora nastave; • obrazlaže značaj adekvatnog odabira tipa časa, vrste nastave, nastavnih metoda, oblika rada i didaktičkih medija; • opisuje oblike planiranja nastave i pripremanja nastavnika za nastavni čas; • objašnjava različite vidove vrednovanja i ocjenjivanja nastave: • prepoznaje i razvija osnovne komunikacijske modele u nastavnoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA JELIĆ2x1
9S