Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ
PETAR BOŽOVIĆ

Pismene i usmene vježbe: Izmjena termina popravnog ispita

Pismene i usmene vježbe: ukupni rezultati (popravni junski rok)

Pismene i usmene vježbe: ukupni rezultati

Akademsko pisanje: Rezultati i prijava za ispit u junskom roku

Jezik struke II, Obrada teksta - XV sedmica - 17.05.2020 13:43

Akademsko pisanje: popravni kolokvijum