SAVREMENE TENDENCIJE U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI 3


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
30B+1P
VANJA VUKIĆEVIĆ2x1
30B+1P