Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Opiše poetološka i žanrovska obilježja italijanskog baroka i prosvjetiteljstva; 2. Kategorizuje djela italijanske književnosti nastala u XVI i XVII vijeku po književnim razdobljima, rodovima i vrstama; 3. Predstavi najznačajnije autore italijanske književnosti u XVI i XVII vijeku i njihova djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija