Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Analizira genezu, strukturu, teme, jezik i stil reprezentantivnih djela italijanske književnosti nastalih u srednjem vijeku, humanizmu i renesansi, oslanjajući se na vodeće koncepte i teorije studija italijanskog jezika; 2. Prikupi podatke iz različitih izvora s ciljem dubljeg razumijevanja određenog djela; 3. Argumentovano raspravlja na teme iz italijanske književnosti srednjeg vijeka, humanizma i renesanse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 27.08.2020 21:15