Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Analizira genezu, strukturu, teme, jezik i stil reprezentativnih djela italijanske književnosti nastalih od baroka do postmoderne, oslanjajući se na koncepte i teorije koje prevladavaju na studijama italijanskog jezika; 2. Uporedi razvojne linije italijanske književnosti; 3. Argumentovano raspravlja na teme iz italijanske književnosti baroka, prosvjetiteljstva, romantizma, realizma, moderne i postmoderne; 4. Napiše manji rad (esej, seminarski rad) na određenu temu iz italijanske književnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati na testu K6- 17.05.2019 11:07