Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Objasni osnovne morfološke fenomene koji su se ispoljili pri razvoju italijanskog imeničkog, glagolskog pridjevskog i zamjeničkog sistema. 2. Uoči osnovne sličnosti i razlike između jezičkih sistema latinskog i italijanskog jezika. 3. Primijeni stečena znanja iz fonetike i morfologije u analizi književnih tekstova iz ranijih faza razvoja italijanskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija