ITALIJANSKI JEZIK1-OSNOVE FONETIKE I MORFOLIGIJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student/kinja bi trebalo da: 1. Prepoznaje i pravilno izgovara odnosno zapisuje glasove i grafičke simbole standardnog italijanskog jezika i uočava razlike u odnosu na pravopisna pravila maternjeg jezika. 2. Prepoznaje i pravilno upotrebljava rod i broj italijanske imenice i pridjeva, kao i različite vrste italijanskih zamjenica. 3. Prepoznaje i pravilno upotrebljava oblike italijanskog određenog i neodređenog člana. 4. Prepoznaje proste predloge u italijanskom jeziku, vlada nekim segmentima njihove upotrebe i dovodi ih u vezu sa predloško-padežnim sistemom maternjeg jezika. 5. Primjenjuje pravila građenja i upotrebe indikativa prezenta, perfekta, imperfekta i pluskvamperfekta italijanskih pravilnih i nekih najfrekventnijih nepravilnih glagola.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
23B+8S
DEJA PILETIĆ2x1
23B+8S

Rezultati popravnog ispita, januar 2021.

Rezultati ispita - 1. januarski rok