OSNOVI PREVOĐENJA 2


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
2B
DEJA PILETIĆ2x1
2B