ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST1-SREDNJI VIJEK


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student/kinja bi trebalo da: 1. Objasni proces nastanka književnosti na italijanskom jeziku. 2. Kategorizuje djela italijanske književnosti nastala u 13. i 14. vijeku po književnim razdobljima i žanrovima. 3. Predstavi najznačajnije autore italijanske književnosti 13. i 14. vijeka i njihova djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DESANKA JAUKOVIĆ2x1
21B+7P
VESNA KILIBARDA2x1
21B+7P