ITALIJAN.JEZIK2-OSNOVE MORFOLOGIJE I MORFOSINTAKSE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student/kinja bi trebalo da: 1. Prepoznaje i pravilno upotrebljava različite glagolske načine italijanskih pravilnih i najfrekventnijih nepravilnih glagola. 2. Primjenjuje pravila građenja i upotrebe futura, italijanskog prostog perfekta (passato remoto) i pluskvamperfekta II (trapassato remoto). 3. Prepoznaje i primjenjuje pravilo slaganja vremena i prebacivanja iz direktnog u indirektni govor i obratno. 4. Prepoznaje i primjenjuje sve tipove hipotetičkog perioda, različite vrste italijanskih pasivnih konstrukcija i osnovne perifrastične i implicitne rečenične konstrukcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
21B+15S
DEJA PILETIĆ2x1
21B+15S

Rezultati - 1. septembarski rok

Nastavak održavanja nastave putem ZOOM-a