ITALIJANSKA CIVILIZACIJA 3


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA POPOVIĆ2x1
6B+5S+10P