Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.1 -primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika - nivo B2.1 -aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.1 u usmenoj i pisanoj komunikaciji -primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ2x1
39B
SAŠA SIMOVIĆ2x1
40B

Engleski jezik I, vjezbe -- XIV sedmica nastave Nova objava - 27.12.2020 17:00

ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK I -KOLOKVIJUM

Engleski jezik I, vjezbe -- novi termini za test iz gramatike Nova objava - 14.12.2020 23:05

Engleski jezik I, vjezbe -- dodatni casovi Nova objava - 14.12.2020 23:03

ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE