Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.1 - unaprijedi upotrebu gramatičkih struktura engleskog jezika- nivo B2.1 - aktivno komunicira na engleskom jeziku na nivou B2.1 - samostalno prezentuje i argumentuje stavove na engleskom jeziku (B2.1)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA SIMOVIĆ
MARINA BABIĆ2x1
39B+1P

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE