OSNOVE PREVOĐENJA 1-NIVO B1.1/B2.1


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
6B+4S+1P
MARJANA ĐUKIĆ2x1
6B+4S+1P