OSNOVE PREVOĐENJA 1-NIVO B1.1/B2.1


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
7B+2S+1P
2x1
7B+2S+1P