Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SABINA OSMANOVIĆ
SEMRA HUSOVIĆ