Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta na nivou B2.1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 2. Demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja govorenog teksta na nivou B2.1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 3. Napiše kraće, jasne i razumljive forme pisanog teksta (CV, kraći izvještaji na zadate situacije, eseji), poštujući pravila o organizaciji teksta, na nivou B2.1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 4. U govornom i pisanom jeziku pravilno upotrebljava gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj predmet shodno ciljnom nivou znanja engleskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ
SANDRA VUKASOJEVIĆ

Engleski jezik 5

Engleski jezik 5

Engleski jezik 5

Nova objava - 05.11.2020 11:20

Nova objava - 27.09.2020 20:39